ليست کاربران برنامه در ايران

شرکتهای مهندسين مشاور زير در ايران از نرم افزار NovoLAB استفاده ميکنند (تا دی ماه 1392):

نام شرکت شهر نام کارشناس مسئول
1 آزمون خاک پي تهران آقاي مهندس اصغربيک
2 کوبان کاو تهران خانم مهندس خسروانجم
3 پي آب کاو تهران آقاي مهندس عبدي
4 پي شالوده خاک تهران آقاي مهندس چوبدار
5 آزما ساز پارس تهران آقاي مهندس پوربابک
6 پي خاک سنگ تهران آقاي مهندس عليئي
7 پي خاک سنگ اراک آقاي مهندس عليئي
8 دفتر فني وزارت راه تهران آقاي مهندس پيروي
9 آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه تهران خانم مهندس فرشباف
10 آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه خراسان رضوي آقايان مهندس ثقفي / آباده اي
11 آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه اصفهان آقاي مهندس فرمان آرا
12 فرآيند خاک و پي تهران آقاي مهندس کاشاني
13 آزما سويل تهران آقاي مهندس بروجردي
14 پي سنگ تهران آقاي مهندس عضدي
15 ماهر خاك تهران آقاي مهندس قضات
16 تراز آب پارت زاهدان آقاي مهندس احراری
17 آباد خارک تهران آقاي مهندس مکبری
18 خاک و پي شريف تهران آقاي مهندس حيدری
19 فناوران پي آسيا بوشهر آقاي دکتر نيرومند
20 مازند خاک پي تهران آقاي مهندس مجد
21 آزمونه فولاد اصفهان آقاي مهندس پورزرگر
22 پي آب آزما تهران آقاي مهندس جلالی
23 خاک و بناي شهر تهران آقاي مهندس عظيمی
24 مقاوم سازی پرمايون تهران آقاي مهندس مصلحی
25 طرح و آزمون ساختار بندرعباس آقاي مهندس عمادی
26 ماندگار خاک پي تهران آقاي مهندس اردی
27 زمين کاوش مازندران ساري  
28 آزمايشگاه به آزما زاهدان آقاي مهندس رسولي
29 اطلس پي خليج فارس بندرعباس  
30 سامان خاک گرگان آقاي مهندس پسرک لو
31 ژئومحيط پارس تهران آقای دکتر فخاريان
32 متين خاک پی جوش تهران آقای مهندس قاسمی
33 کاوش آزمای پرشين بندرعباس آقای مهندس بيگلری
34 ژرف نگار پای بست سبزوار آقای دکتر تدين فر
35 شرکت فراز پايه ساخت تهران آقای مهندس نائمی
36 ژئوتکنيک تهران تهران آقای مهندس سربيشه ای
37 کيهان خاک کرج آقای دکتر دقيق
38 آسان سازه آزمون تهران آقای الياس احمدی
39 شالوده آزمای خليج فارس بوشهر آقای علی مهنی
40 سنجش خاک تدبير اروميه آقای مهندس نوروزی

 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار NovoLAB متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا"، موسس و مدير فني شرکت Novo Tech Software در کانادا. اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده که توسط صدها شرکت و دانشگاه در 50 کشور استفاده ميشود.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414  

آقاي مهندس حسن احمدی